top

Nasza oferta

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Nasze prace

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego nowego serwisu. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące firmy DTC i naszej oferty.

DTC - Technika pokryć dachowych

Punkt sprzedaży:
DTC
03-274, ul. Kopijników 71
Warszawa, Polska
tel.   +48 022 814 01 95
Faks: +48 022 741 69 86

 

Przyjazne strony


Home System rynien ciągłych
System rynien ciągłych

 

  Rynny w systemie ciągłym

KATALOG DO POBRANIA > 

 

 

Dlaczego rynny są nam potrzebne?

Rynny zapobiegają poważnym szkodom wyrządzonym przez wodę, poprzez skierowanie jej z dala od domu. Większość uszkodzeń strukturalnych jest bezpośrednim efektem działania wody spowodowane brakiem rynien. Woda może dokonać erozji gruntu w pobliżu i pod fundamentem, co może być ostatecznie przyczyną pękania ścian fundamentowych. Jeśli opady spływają bezpośrednio z dachu może to doprowadzić do pęknięć w chodnikach, zalewaniu piwnicy, bądź tez zagrzybienia lub zniszczenia wyglądu całej elewacji. Rynny zapobiegają potencjalnym szkodom, kierując topniejący śnieg, lód i wodę deszczową od chodników. Ponadto zachowują integralność strukturalną, poprawiają walory estetyczne oraz wartość domu lub firmy.

 

 

 

 

 

Jakie warunki powinny spełniać rynny, żeby funkcjonowały bezbłędnie? Podstawowy wniosek – powinny być ciągłe, bez poprzecznych połączeń. To właśnie połączenia są słabą stroną zarówno systemów tradycyjnych metalowych rynien z lutowanymi połączeniami, jak i tych niezniszczalnych plastikowych, z połączeniami na klej czy uszczelki. Powinien to być jeden nieprzerwany odcinek rynny dla całej krawędzi dachu.

Jeśli taka rynna byłaby odporna na korozję, elastyczna (celem łatwiejszego uzyskania spadku dla odpływu wody) i nie odkształcała się pod wpływem zmian termicznych, to byłaby zbliżona do ideału wymarzonego przez każdego inwestora czy właściciela domu. Pragnieniem zaś blacharzy jest, by montaż odwodnienia mógł przebiegać szybko, był łatwy i dawał rozwiązania niezawodne w okresie gwarancji.

 

Wszystkie te warunki spełnia system rynien ciągłych stworzony w latach sześćdziesiątych w USA, stosowany w całej północnej Ameryce, a od 20 lat tryumfalnie wkraczający do Skandynawii – ojczyzny rynien z PCW.

Podstawą systemu są maszyny formujące elementy blacharskie bezpośrednio na placu budowy. Maszyna tworzy profile rynnowe z taśmy blachy przechodzącej przez system rolek kształtujących. Profil jest uformowany w sposób zapewniający  niezbędną sztywność i stabilność. Najczęściej stosowana jest rynna 127 dla mniejszych obiektów (budynki mieszkalne) lub 152 dla bardzo dużych obiektów )handlowych, przemysłowych, sakralnych itp.).

 rynny akcesoria rynna wymiary

System ma pełny asortyment akcesoriów wyprodukowanych fabrycznie, zapewnia precyzję i łatwość montażu, do którego potrzeba niewielu specjalistycznych narzędzi. Łączenie elementów i akcesoriów odbywa się na ziemi pod budynkiem, następnie dokonuje się podwieszenia gotowej rynny, zamocowania kolanek i rur spustowych. Montaż na okapnicy, w pasie podrynnowym dla średniego domu trwa 5-6 godzin. Rynny ciągłe montuje się na dwa sposoby:

- na deskach okapowych (zwykle pokrytych obróbką pasa podrynnowego),

- jako wiszące na hakach podwieszanych, niewidocznych z dołu;

Sztywność profilu i gęstość haków gwarantują trzydziestoletni okres eksploatacji.

 

Opis systemu metalowych rynien ciągłych wraz z instrukcją montażu:

 Opis elementów systemu 

Rynny oraz rury spustowe 

Rynny, rury spustowe oraz niezbędne akcesoria produkowane są z taśm aluminiowych, lakierowanych oraz z taśm miedzianych, cynkowych i talowych lakierowanych. Wymiary rynien: 125mmx95mm, 150mmx125mm. Rynny produkowane są na żądaną długość.

Rury spustowe produkowane są w standardowych długościach, w odcinkach 3 metrowych. Wymiary rur spustowych: 50mmx75mm, 75mmx100mm.

Kolanka gięte są w dwóch płaszczyznach: frontalnej i bocznej.

Wieszaki rynny wykonane z takiego samego materiału jak rynny – aluminiowe, cynkowe, miedziane, stalowe.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu rynien należy:

1. Zamontować poziomo deskę przyokapową – będącą podłożem pod przyszłą rynnę.

2. Wyznaczyć linię zawieszenia rynny pamiętając, że najniższy punkt zawieszenia rynny należy wyznaczyć w sposób praktyczny w zależności od rodzaju pokrycia dachowego, w sposób zapewniający należyte odprowadzenie wody z połaci dachowej do rynny.

3. Określić długość rynny, pamiętając by była ona dłuższa o ok. 5 cm od długości dachu oraz by posiadała niezbędne naddatki na przycięcie narożników.

4. Określić miejsca usytuowania otworów spustowych.

Rynny dachowe ciągłe

Prostokątne montuje się w odcinkach nie dłuższych niż 20m. w miejscach odprowadzenia wody, w dnie rynny należy wyciąć otwór pod spust (sztucer), który mocujemy do rynny nitami zrywalnymi 3mm lub 4mm. Końce rynny zaślepiamy denkami (prawym i lewym), które mocujemy za pomocą zacisków lub nitów zrywalnych.

Połączenia przy rynnach miedzianych, cynkowych wykonywane są przez lutowanie. Jeśli zachodzi potrzeba montujemy narożniki zewnętrzne i/lub wewnętrzne. Wewnątrz rynny umieszczamy haki rynnowe. Co 40 cm w przypadku rynny 125mm i co 40 cm w przypadku rynny 150mm zahaczając je odpowiednim występem o krawędź rynny.

Wszystkie te prace wykonujemy przy obiekcie. Tak przygotowane i zamontowane odcinki rynien przytwierdza się poprzez haki do poziomej deski przyokapowej, bezpośrednio do krokwi lub ściany budynku za pomocą wkrętów. Następnie zaciskamy krawędzie rynny zahaczone o wstępy haków rynnowych. Po zamocowaniu rynny można przystąpić do montażu obróbki nadrynnowej – pasa nadrynnowego.

Następną czynnością jest wymierzenie długości rur spustowej oraz określenie ilości i rodzaju kolanek. Kolanka oraz rury spustowe łączymy na wcisk i nitujemy. Rurę spustową mocujemy do ściany budynku przy pomocy obejm min 2 szt. na jedną 3m rurę oraz w okolicy każdego połączenia. Rynny należy montować ze spadkiem wynoszącym 2-3mm/m w kierunku otworu spustowego. Wszystkie połączenia zaciskowe i nitowane należy uszczelnić silikonową pastą uszczelniającą.  

 

 

bottom